2018. gada 17.februāris
SESTDIENA
VĀRDA DIENA
Konstance, Donats
DZIMŠANAS DIENA
Gustavs Huhka

Par Hokeja skolu PĒRKONS

Mūsu Hokeja skola PĒRKONS tika dibināta 2014. gada
4. septembrī, ar reģistrācijas Nr. 3371802952, tās dibinātājs -
"Ginta Bisenieka Hokeja klubs" Sporta biedrība.
Skola Licenci ieguva 2014. gada 11. septembrī ar Nr. P-10281
Mūsu skolā šobrīd ir jau uzņemti 37 audzēkņi.
Šobrīd skolas dibinātaji kopā ar treneriem strādā pie skolas
akreditācijas.
Laikā no 2006. gada, kad tika uzcelta mākslīgā ledus halle pie
LSPA, bērnu skaits, kas pie manis vēlējās apgūt slidotprasmi un
iemācīties hokeja spēli, ir audzis no 15 līz 170 bērniem.
Ir izveidotas 5 treniņu grupas, dažāda līmeņa sagatavotībai,
kur no līmeņa uz līmeni bērni tiek pārcelti pēc sasniegumiem,
uzrādītajiem rezultātiem, iegūtajām prasmēm un iemaņām.
Mūs apmāca 6 profesionāli treneri un 1 treneru palīgs.
Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā gan uz ledus, gan zālē vai
stadionā (vadoties no laika apstākļiem), kur audzēkņi pilnveido
VFS, SFS un arī tehnikas attīstību.
Saskaņā ar skolas izstrādāto programmu, audzēkņiem tiek regulāri rīkotas teorētiskās nodarbības, kā piemēram, spēļu
videoanalīzes, ētikas un pareiza uztura veidotas lekcijas u.c.

Hokejs Mūs vienos,
Ar cieņu - treneris Gints Bisenieks