2017. gada 24.oktobris
OTRDIENA
VĀRDA DIENA
Renāte, Modrīte, Mudrīte
DZIMŠANAS DIENA

SPORTS (20V81300)

Izglītības iestāde:
Hokeja skola "PĒRKONS"
Programmas veids:
Profesionālās ievirzes izglītības programma
Programmas kopa:
Sports
Programmas nosaukums:
Hokejs
Iepriekšējā izglītība:
Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Īstenošanas ilgums:
8 (astoņi) gadi
Ieguves forma:
Klātiene

Pašnovērtējums